Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kurzy a semináře

 

Kurzy jsou akreditovány MPSV ČR a probíhají pod hlavičkou Vzdělávacího a tréninkového institutu HERMÉS (www.hermesgroup.cz)

 

  

Nabídka kurzů

ROZHOVOR – NÁSTROJ POMOCI (AKREDITACE MPSV ČR) 

 
Časová dotace:
2 dny (20 hodin)
Harmonogram kurzu:
1.den (10:00-18:00), 2. den (9:00-17:00)
Termíny konání:
podzim 2018
Cena:
2.200 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová, MUDr. Fr. Matuška
Podrobné informace:

 

SYSTEMICKÁ PRÁCE S RODINOU (AKREDITACE MPSV ČR)  

 
Časová dotace:
2 + 2 dny (32 hodin)
Harmonogram kurzu:
1. a 3. den (10:00-17:30), 2. a 4.den (9:00-16:30)
Termíny konání:
1.setkání: 17.-18.9. 2018
2.setkání: 1.-2.10. 2018
Cena:
4.400 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace:

 

SYSTEMICKÁ PRÁCE S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI (AKREDITACE MPSV ČR) 

 
Časová dotace:
2 dny (16 hodin)
Harmonogram kurzu:
1. den (10:00-17:30), 2. den (9:00-16:30)
Termíny konání:
 
12.-13.11. 2018
Cena:
2.200 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace:

  

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - resocializační pracovník (AKREDITACE MPSV ČR)

akreditovaný rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se 200 hodinovou dotací podle zákona o sociálních službách

 

Časová dotace:
cca půlroční kurz/150 hodin výcviku (teorie a metodologie, trénink dovedností a sebezkušenost, supervize)
  • třídenní výcviková setkání
  • závěrečné dvoudenní výcvikové setkání
  • praxe v zařízení sociálních služeb
Termíny konání:
zahájení: nyní neprobíhá
Cena:
8.000 Kč
Lektoři:
MUDr. František Matuška (odborný garant programu),
Mgr. Petra Meisnerová, Mgr. Radka Votavová, Mgr. Veronika Jelenová, Mgr. Světlana Pokorná Vrablecová, Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Podrobné informace:

  

 

Nabídka seminářů - v současné době neprobíhají

Seminář - POMÁHAJÍCÍ ROZHOVOR

Seminář, ve kterém se naučíte vést s druhým člověkem rozhovor, který pro něj bude užitečný, respektuplný a bezpečný. Naučíte se pokládat zajímavé otázky, pracovat se sebereflefxí a používat komunikační postupy, které pomáhají ve spolupráci (v dialogu) otevírat nové možnosti a nacházet a rozvíjet řešení.
 
Časová dotace:
4 hodiny
Termíny konání:
v současné době neprobíhá
Cena:
500 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace:

 

  
 
Seminář - HLEDÁ SE PAN ÚŽASŇÁK (aneb smysluplná práce s dětmi a dospívajícími)

Během tohoto semináře, s tak trochu tajemným názvem, objevíte celou řadu důležitých tipů, nápadů a postřehů, které můžete využít při práci s dětmi a které vám dovolí přirozeným způsobem nahlédnout do dětského prožívání. Naučíte se používat celou řadu hravých, zábavných a pro děti velmi přitažlivých technik, které mají často didaktický a/nebo terapeutický podtext. Tyto postupy pomáhají v dítěti podporovat jeho rodící se kompetence a tím mu umožňují nacházet řešení svých otázek či trápení. Seminář je určen každému, kdo pracuje nebo žije s dětmi.

 

Časová dotace:
4 hodiny
Termíny konání:
v současné době neprobíhá
Cena:
500 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace:

  

Seminář - JAK PRACOVAT S EMOCEMI

"Emoce jsou jako vějíř. Pokud je rozevřeme z jedné strany, rozevřou se i z druhé strany. Pokud se budeme snažit je z jedné strany zavírat či tlumit, ztlumí se i z druhé strany."

Jedinec pak žije život v úzkém pásmu okleštěných emocí a to může přinést i potíže. Při mezilidském setkání, ať už profesním nebo přátelském, se jeví jako užitečné dát emocím prostor.

Zveme vás na seminář, ve kterém se naučíte, jak reagovat na nejrůznější emoce, které se při kontaktu s druhým člověkem objevují. Budeme diskutovat o tom, jak emoce vhodně uchopit, abychom druhému dali prostor je vyjádřit, pojmenovat a postupně zpracovávat.
Budeme nejen mluvit o emocích klientů či druhých osob, ale i emocích svých, neboť ty nám do mezilidského setkávání také vstupují. Někdy nám pomáhají, ale někdy překážejí.

 

Časová dotace:
4 hodiny
Termíny konání:
v současné době neprobíhá
Cena:
500 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace:

  

Seminář - OTÁZKY, OTÁZKY, OTÁZKY (aneb jak používat otázky v rozhovoru)

S trochou nadsázky můžeme říct, že obsahem tohoto semináře je otázkologie, tedy jakási nauka o otázkách. Umění pokládat vhodné otázky je nezbytnou dovedností každého, kdo chce s druhým jedincem vést rozhovor, který směřuje k cíli.

 

 

Časová dotace:
4 hodiny
Termíny konání:
v současné době neprobíhá 
Cena:
500 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace:

  

Seminář - MOTIVACE A HODNOCENÍ

V mnoha oblastech se dostáváme do situace, kdy potřebujeme někoho ovlivnit, ale nechceme použít cesty nátlaku či podvodu. K tomu nám může sloužit motivace. Jak ale motivovat, když každý slyší na něco jiného?

Hodnocení jako dovednost umožňuje podávat pozitivní i negativní zpětnou vazbu druhé osobě způsobem, který je přijatelný, respektuplný, ale zároveň má potenciál změny a posunu jedince žádaným směrem.

  

 
Časová dotace:
4 hodiny
Termíny konání:
v současné době neprobíhá
Cena:
500 Kč 
Lektorka:
Mgr. Petra Meisnerová
Podrobné informace: