Jdi na obsah Jdi na menu
 

Curriculum Vitae

Mgr. Petra Meisnerová

 
 
OSOBNÍ ÚDAJE:
Datum narození: 24.4.1973
Místo narození: Praha
Národnost: česká
 
VZDĚLÁNÍ:
1991-1996         jednooborová psychologie na FFUK v Praze
 
POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKY:
 
2020                 Psycholog ve zdravotnictví - získání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
2019                 Úvod do analytické psychologie C.G. Junga (Michal Pacvoň, PhD. - Psychoterapeutické centrum Lávka)
2016                  Získání osvědčení k Rehabilitaci řidičů pro problémové řidiče (FFUP - Olomouc)
2014                  Získání akreditace Dopravní psycholog od Ministerstva dopravy k poskytování dopravně psychologických vyšetření řidičů (VŠAPS s.r.o)
2018-současnost  členka České asociace pro psychoterapii (ČAP)
2018-současnost Účast na pravidelných každoročních konferencích České asociace pro psychoterapii (ČAP)
2015-současnost  členka Asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO)
2010-2014          Komplexní psychoterapeutický výcvik - Hermés Solutions Training - strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení orientovaným přístupům (800 hodin) (Hermés Group s.r.o, Praha)
2010                  Úvodní kurz hypnózy (50 hodin) (prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., Psychiatrická léčebna Kroměříž)
2009-současnost Účast na pravidelných každoročních Konferencích strategické a systemické psychoterapie (Hermés group s.r.o)
2009                  Seminář Narativní přístup v psychoterapii s Jill Freedmann (USA)
2008                  Kurz Základní krizová intervence (Remedium, Praha)
2008                  Seminář Psychoterapie dětí a dospívajících (Manfréd Voght, Praha)
2006-2007          Kurz Rodina v procesu změny – integrující přístup v rodinné terapii (PhDr. Hana Vyhnálková, Praha)
2006                  Seminář se členy Institut für systemische Studien, Hamburg (Kurt Ludewig, Rosemarie Schwarz, Ulrich Hausa, Praha)
2006, 2010          Kurz Symbolon - Jungovské archetypy (Světlana Pánková, Praha)
2002-2005          Komplexní výcvik v systemickém přístupu k psychoterapii (750 hodin)(ISZ, Praha)
2002                   Kurz Projektivních metod: Test stromu, Kresba postavy, Test ruky a Lüscherův barvový test (PhDr. Zdeněk Altman, Praha)
1995                   Výcvik komunikačních dovedností (Positive, Praha)   
1994                   Seminář Ericksonské hypnoterapie (PhDr. Jiří Zíka, Praha)
 
 
 
SOUČASNÁ PRAXE A PRACOVNÍ MINULOST: 
2013-současnost    soukromá praxe - psychologické poradenství a terapie
2014-současnost    poskytování dopravně psychologických vyšetření řidičů
2018-současnost    externí psycholožka pro OSPOD Praha 2
2015-současnost    externí psycholožka Women for Women o.p.s
2006-současnost   Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS group s.r.o. Praha – lektorka a supervizorka
2006-2020            Středisko psychoterapeutických služeb HERMÉS group s.r.o. Praha –  psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka, práce s dětmi
2006-2007           společnost POHODA Praha – externí supervizorka
2006-2016           ZŠ Senohraby - externí rodinná a školní psychoterapeutka
2004-2006           Občanské sdružení Máme otevřeno? - psychoterapeutka            
1997                    ošetřovatelská péče o osoby s diagnózou MS v Columbus, Ohio USA
1995-1998           Positive s.r.o. - lektorka a manažerka výcviků
 
 
OBLASTI KVALIFIKACE A KOMPETENCE:
  • psychologické poradenství a terapie
  • psychologická diagnostika (dopravně psychologická vyšetření)
  • lektorství vzdělávacích, tréninkových a rozvojových programů pro pracovníky pomáhajících profesí (psychoterapie, rozvoj komunikačních dovedností a profesionální sebereflexe, práce s jednotlivcem, rodinou, dítětem a dospívajícím jedincem)
  • psycholog ve zdravotnictví