Jdi na obsah Jdi na menu
 

Psychologie, psychoterapie

Kdy je vhodné navštívit psychologa?

Klienti k psychologovi přicházejí v nejrůznějších fázích vývoje problému.
Někteří se snaží vyhledat pomoc již v zárodku problému, kdy chtějí nalézt nejvhodnější postupy, které by jim pomohly, aby se problém neprohloubil. Někteří přicházejí v době, kdy již problém nějakou dobu prožívají a rozhodli se vyhledat odbornou radu a probrat svůj postup řešení s psychologem a nalézt případně i další vhodná řešení a někteří přicházejí v situaci, kdy si již neví rady, jak najít cestu ven ze svých potíží. Většinou již vyzkoušeli své osvědčené postupy řešení, které jim jindy pomáhaly, využili rady svých blízkých, ale stále nemají pocit, že by jim to dostatečně pomohlo.
Terapeutická práce klienta s psychologem může začít ve kterékoli fázi vývoje problému a dává klientovi novou naději, že za pomoci odborníka se mu podaří situaci vyřešit, změnit, nebo alespoň lépe snášet.
 

S jakými problémy se lidé na psychologa obracejí?

Klienti přicházejí s nejrůznějšími problémy, které jim zabraňují prožívat svůj život uspokojivě. Jen pro ilustraci to mohou být problémy z oblasti partnerských vztahů, rodiny, školy, zaměstnání, apod.
 
Může se jednat o:
 • prožívání nadměrného stresu
 • strach a úzkost
 • psychosomatické obtíže
 • strach z nemocí
 • panická porucha
 • zvládání smutných a depresivních nálad
 • poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie, obezita)
 • krizové situace v různých životních etapách
 • manželské neshody a hádky
 • rozvodová situace
 • mimomanželské vztahy
 • nevěra
 • žárlivost
 • potíže s výchovou dětí
 • problémy s dospíváním
 • nízké sebevědomí, nesmělost, nejistota při rozhodování
 • šikana
 • sexuální a psychické zneužívání, domácí násilí
 • závislosti (alkohol, drogy atd.)
 • apod.
  

Jaké mohou být formy spolupráce s psychologem?

 
Individuální terapie či konzultace
Jde o způsob spolupráce klienta s psychologem, ve které se klade důraz na jedinečnost klientových prožitků, názorů a významů. Individuální terapie je proto zaměřená na nacházení řešení problémů a potřeb jednoho konkrétního klienta. Soukromí (intimita) rozhovoru pouze mezi terapeutem a klientem (přičemž terapeut má povinnost nesdělovat nikomu dalšímu obsah rozhovoru) umožňuje otevírat taková témata, která mohou být pro klienta obtížná k otevírání mezi svými blízkými či vůbec dalšími lidmi. Na druhou stranu, změny a řešení, které klient spolu s terapeutem v individuálním setkání vymyslí a posléze v běžném životě uskuteční (vyzkouší), mohou významně ovlivnit i celý jeho rodinný, pracovní či jakýkoli jiný životní systém a navodit tak pozitivní změny do klientova života či života jeho okolí.
 
Délka, frekvence setkávání a způsob spolupráce záleží na dohodě obou zúčastněných. Spolupráce může mít například takovéto podoby:
 • jedna nebo několik konzultací ohledně klientova problému či tíživé situace
 • dlouhodobější terapeutická spolupráce zaměřená na řešení klientových potíží (cca 3-10 setkání)
 • dlouhodobější spolupráce - psychoterapie
 
Párová a rodinná terapie či konzultace
Setkání terapeuta s párem či rodinou dává možnost ke společnému nacházení řešení potíží, které partnery či rodinu zatěžují a neumožňují jim prožívat jejich život uspokojivě. Přestože jsou v rodině problémy sdíleny, je každý párový či rodinný systém složený z několika individualit a ty budou mít nejspíše na dění v rodině odlišný pohled. Tyto odlišné pohledy (obzvláště ty nevyslovené) mohou často vytvářet či podporovat problémy, nedorozumění a vyvolávat zklamání.
Cílem rozhovoru s párem a rodinou není sjednocovat rozdílná očekávání (to by asi ani nebylo možné), ale dát prostor pro to, aby rozdílná očekávání mohla zaznít v bezpečném a konstruktivním rámci a poté se s nimi mohlo pracovat tak, aby se využily pro nacházení řešení potíží, se kterými partneři či rodina do terapie přišla.
Při práci s párem či s rodinou v některých případech spolupracuji také s kolegou psychologem Mgr. Vojtěchem Lebduškou (www.psycholog-psychoterapie.eu). Terapeutický tandem muže a ženy je v některých případech velmi efektivní formou práce.
 
 
Pro délku, frekvenci setkávání a způsob spolupráce platí stejná pravidla jako pro individuální spolupráci.
 
 
Terapeutická práce s dětmi a dospívajícími
Práce s dětmi a dospívajícími je přizpůsobena dané věkové kategorii tak, aby děti bavila, zajímala a aby pro ně byla srozumitelná. Vím, že čím menší dítě, tím hůře se mu bude soustředit a orientovat se v klasickém terapeutickém rozhovoru. Proto s dětmi používám i řadu technik, které jsou nejen hravé, ale mají i terapeutický podtext a pomáhají v dítěti podporovat jeho rodící se kompetence a tím mu umožňují nacházet řešení svých trápení. Dítě se během spolupráce s terapeutem učí, že nemusí být obětí svých problému, ale že je schopno si svůj život do veliké míry řídit tak, aby bylo spokojené, šťastné a sebevědomé.
 
Pracuji s dětmi a dospívajícími ve věku od 4 do 20 let.
Pro délku, frekvenci setkávání a způsob spolupráce platí stejná pravidla jako pro individuální spolupráci.